Wieńce i wiązanki pogrzebowe

 • Najukochańszemu Mężowi – Żona
 • Kochanej Żonie - Mąż
 • Najukochańszemu Tatusiowi i Dziadkowi – Syn, Synowa i Wnuki
 • Najukochańszemu Ojcu i Dziadkowi – Córka z Mężem i Dziećmi
 • Ukochanemu Dziadkowi i Pradziadkowi – Wnuk z Rodziną
 • Kochanej Mamie i Babci – Syn z Żoną i Wnuki
 • Drogiemu Wujkowi – (Imię) z Rodziną
 • Ukochanej Cioci – (Imię) z Żoną, Dziećmi i Wnukami
 • Kochanej Mamie, Babci i Prababci – Syn (Imię) z Żoną, Wnuki i Prawnuki
 • Najukochańszemu Synowi, Mężowi i Tatusiowi – Rodzice, Żona i Dzieci
 • Kochanemu Tatusiowi – (Imiona Dzieci)
 • Najukochańszej Matce Chrzestnej – (Imię) z Żoną i Dziećmi
 • Spoczywaj w Pokoju – Najbliższa Rodzina
 • Złączeni w Modlitwie – Córka z Dziećmi i Wnukami
 • Z Ostatnim Pożegnaniem – Firma (Nazwa Instytucji)
 • Z Wyrazami Głębokiego Smutku – Przyjaciele z (Nazwa Instytucji)
 • Z Żalem Żegnamy – Zarząd i Pracownicy (Nazwa Instytucji)
 • Drogiemu (Imię) – Koleżanki i Koledzy z (Nazwa Instytucji)
 • Naszemu Drogiemu Panu (Imię) – Przyjaciele z (Nazwa Instytucji)
 • Długoletniemu Pracownikowi – Dyrekcja i Pracownicy (Nazwa Instytucji)
 • Mamie Naszego Kolegi – Koleżanki i Koledzy z (Nazwa Instytucji)
 • Synowi Naszej Koleżanki – Przyjaciele z Pracy